O projektu


CZ

Cílem projektu Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu / Kaj indži inači - u nas po našymu je zvýšení turistické atraktivity na základě společné turistické nabídky budované okolo fenoménu a dědictví těšínské lidové kultury. Za tímto účelem vznikne společné Centrum Folklóru Těšínského Slezska, které bude místem prezentace a koordinace turistického produktu založeného na lidové kultuře Těšínského Slezska. Díky vytvoření Centra, které bude fungovat celoročně, dojde k prodloužení turistické sezóny, zejména v zimním období, kdy se nekonají jiné různé populární kulturní události, které by přitahovaly davy turistů do města nad Olší.

Specifickým cílem projektu je přilákání nových turistů do města, kteří se díky komplementární a různorodé turistické nabídce zdrží v Cieszynie/Českém Těšíně na delší dobu, díky čemuž dojde k rozvoji služeb v oblasti cestovního ruchu. Rozvoj cestovního ruchu bude mít následně pozitivní vliv na růst počtu stabilních a trvalých pracovních míst.

Partneři projektu:

Gmina Cieszyn, Město Český Těšín, Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy", Dům dětí a mládeže Český Těšín

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000332Databáze institucí, organizací a NNO v oblasti kultury // Baza instytucji, organizacji i OPP działających w dziedzinie kultury

PL

Celem projektu Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu / Kaj indži inači - u nas po našymu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej w oparciu o wspólną ofertę turystyczną budowana wokół fenomenu i dziedzictwa cieszyńskiej kultury ludowej. W tym celu zostanie powołane wspólne Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego, które będzie miejsce prezentacji i koordynacji produktu turystycznego opartego o ludową kulturę Śląska Cieszyńskiego. Dzięki realizacji Centrum, które będzie działało przez cały rok dojdzie do wydłużenia sezonu turystycznego, szczególnie w okresie zimowym, kiedy nie odbywają się różne inne popularne wydarzenia kulturalne przyciągające nad Olzę rzesze turystów.

Celem szczegółowym projektu jest przyciągnięcie do miasta nowych turystów, którzy dzięki komplementarnej i różnorodnej ofercie turystycznej zatrzymają się w Cieszynie/Czeskim Cieszynie na dłużej, dzięki czemu dojdzie do rozwoju usług branży turystycznej. Rozwój branży turystycznej z kolei pozytywnie wpłynie na wzrost liczby stabilnych i trwałych miejsc pracy.

Partnerzy projektu:
Gmina Cieszyn, Město Český Těšín, Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy", Dům dětí a mládeže Český Těšín

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.
CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000332


Síť spolupráce lokálních lidových tvůrců // Sieć współpracy lokalnych twórców ludowych

Sieć współpracy lokalnych twórców ludowych i organizacji/instytucji zajmujących się różnymi formami folkloru