Propagační spot / spot promocyjny - Projekt: Kaj indži inači - u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska/Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego

Během pěti dní 30 dětí z polské a české strany Olše společně pobývaly na Mezinárodním příměstském táboru v COK Dom Narodowy Cieszyn, hlavním organizátorem akce. Společně s SVČ Amos Český Těšín byl připraven bohatý program k poznání základních prvků lidové kultury regionu Těšínského Slezska. Pod názvem "Kouzelný kolovrátek/ Zaczarowany kołowrotek"...

Zahájení adventu v Českém Těšíně s rozsvícením Vánočního stromu proběhlo na náměstí ve stanoveném termínu (30.11.) ve spolupráci s českotěšínskými školami a zástupci organizací města. Záštitu nad celou akcí převzalo město Český Těšín.

Na měsíc srpen jsme připravili Mezinárodní příměstský tábor pro děti z Českého Těšína a Cieszyna. Tábor jsme tematicky zaměřili - lidový tanec a píseň, výtvarná lidová tvořivost. Během týdne se pravidelně setkávaly děti v počtu 30 v prostorách KaSS "Střelnice" a těšínské restaurace. Malí tanečníci se naučili pod vedením paní Olgy Krzyžankové,...