Sejdeme se v adventu s rozsvícením vánočního stromu

03.12.2018

Zahájení adventu v Českém Těšíně s rozsvícením Vánočního stromu proběhlo na náměstí ve stanoveném termínu (30.11.) ve spolupráci s českotěšínskými školami a zástupci organizací města. Záštitu nad celou akcí převzalo město Český Těšín.

Program byl sestaven z vystoupení žáků jednotlivých MŠ a ZŠ včetně ZUŠ P. Kalety a folklórních souborů Slezan a Slezanek. Představily se pěvecké sbory: DPS Ptáčata, Zpívata, Cieszynianka, zvláštní prostor byl věnován "Medailonku DPS Trallala". Na závěr vystoupila mladá rocková kapela Ampli Fire. Celé dění na náměstí včetně programu moderovala Izabela Kapias, herečka a redaktorka Ostravského rozhlasu. Rozsvícení Vánočního stromu bylo očekávanou událostí, které bylo v režii města Český Těšín a KaSS "Střelnice". Představitelé vedení města a ředitelé hlavních pořadatelů (SVČ Amos a KaSS "Střelnice") připomněli nastávající období adventu a popřáli krásné prožití Vánoc.

Náměstí v Českém Těšíně ožilo během akce množstvím návštěvníků a účinkujících. Rodiče přišli podpořit své děti a široká veřejnost se v hojném počtu zúčastnila stánkového prodeje, který zajišťovaly zejména SRPŠ českotěšínských škol pod názvem "Dětský jarmáreček" a tradiční jarmark řemeslné výroby nabízeli lidoví tvůrci našeho regionu. Součástí bohatého programu byly realizovány rukodělné workshopy pro děti, které byly vyhledávanou aktivitou pro rodiče s dětmi (korálkování, patchwork, zdobení perníčků, práce s textilií, paličkování, horalská výšivka, pletení košíků z kořene stromů aj.).

Dále se uskutečnila soutěž "Betlémy", které se zúčastnilo celkem 9 škol a školek. Krásné výrobky našich dětí byly překvapením jak pro organizátory, tak i účastníky akce. Během odpoledne se zúčastnilo celkem 2000 návštěvníků včetně účinkujících. Všem organizátorům a partnerům ještě jednou děkujeme za skvělou spolupráci a těšíme se opět za rok!

Akce se konala v rámci projektu "Kaj indži inači- u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska", číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000332.Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020.