„Tančymy i špjyvómy po našymu“

28.08.2018

Na měsíc srpen jsme připravili Mezinárodní příměstský tábor pro děti z Českého Těšína a Cieszyna. Tábor jsme tematicky zaměřili - lidový tanec a píseň, výtvarná lidová tvořivost. Během týdne se pravidelně setkávaly děti v počtu 30 v prostorách KaSS "Střelnice" a těšínské restaurace. Malí tanečníci se naučili pod vedením paní Olgy Krzyžankové, umělecké vedoucí souboru Slezanek, dva tance doprovázené zpěvy- Dobrego dnia ludže a Slonina. Odpoledne se děti věnovaly tvoření s výtvarnicí Aksandrou Mazur Wilk z Cieszyna. Kohoutek, Těšíňanka a obrázky na motivy lidového výtvarníka Pawła Wałacha z Lištné zdobily sál při závěrečné vernisáži.

Součástí jednotlivých tvůrčích dílen byla i návštěva v Městské knihovně Havlíčkova, kde pro děti připravil kolektiv knihovníků pod vedením pana Františka Szymczyska soutěžní dopoledne pod názvem "Štafetopaměťovka". Akce měla úspěch a děti se mohly seznámit s historií našeho města, nářečím i pověstmi.

Velkým zážitkem byl celodenní výlet do Brenné a okolí. Navštívili jsme Dwór Kossaków s překrásnou zahradou v Górkach Wielkich, v Brenné jsme měli zajištěn workshop v Koziej zagrodzie k pastýřství a salašnictví. Děti si zahrály na píšťalu, trombitu, vyráběly společně sýr, dozvěděly se něco o chovu koz, které mohly nakrmit a vyčistit. Na závěr si účastníci vyrobili pamětní medaile, které si odvezli domů.

Celý týden jsme slavnostně zakončili a zhodnotili společně s rodiči, děti předvedly taneční vystoupení a prezentovaly se svými výtvarnými dílky. Spolupráce a společná tvořivost prokázaly soudružnost mezi účastníky a inspiraci pro další kulturně-vzdělávací činnost DDM.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto projektu!

Akce se uskutečnila rámci projektu "Kaj indži inači - u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska", číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000332. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020.