Zábavně s řemeslem aneb tradice a lidová kultura / Z rzemiosłem na wesoło - czyli rzemiosło i ludowa kultura

25.09.2018

Mezinárodní folklórní setkání pod názvem "Zábavně s řemeslem aneb tradice a lidová kultura" se uskuteční v termínu 21. - 23. 9. 2018 po obou stranách řeky Olše v Českém Těšíně a Cieszynie.

Po tři dny se budeme setkávat s lidovou rukodělnou tvorbou našeho regionu. Pracovníci DDM v Českém Těšíně ve spolupráci s COK Dom Narodowy Cieszyn připravili zajímavých workshopů.

V pátek (21.9.) se setkáme v KVC DDM, Zelená 3, kde je připraven workshop "Křížek v horalské výšivce" pro začátečíky i pokročilé z řad dětí i dospělých. Horalskou výšivkou vás provedou Jitka Čechová ze souboru Slezan a Šárka Godulová z DDM.

Víkendové sobotní dopoledne (22.9.) můžete společně strávit v Čítárně a kavárně AVION s paní Annou Kochovou, která vás zasvětí do tajů korálkové výšivky.

Nedělní program (23.9.) v rámci Těšínského jarmarku od 13 hodin zahájíme na nádvoří Zamku v Cieszynie s folklórním souborem Bystrzyca v pořadu "Deptani kapusty". Zveme všechny zájemce o workshopy, které jsme připravili ve spolupráci se spolkem "Vůně Goralie" a s řemeslníky a lidovými tvůrci regionu Těšínského Slezska. Nabízíme paličkování, práce se dřevem, tvoření obrázků z přírodnin, korálkování, šitou bižuterii, výrobky z papíru, patchwork, košíkářství, keramika, dřevořezbu... Tradiční lidové umění budou dotvářet vystoupení kvalitní lidové muziky společně s folklórními soubory, které přilákají milovníky lidových písní a tanců.

Akce se koná v rámci projektu "Kaj indži inači - u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska", číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000332.Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020.